• Català
  • Español
 
 
Noticias
PODEM FER LA CERTIFICACIO EN PORTES VELLES
Un cop fetes les modificacions que exigeixen la norma 13241/1 i comprovada la seguretat, podem emetre l’etiqueta CE i entregar el llibre d’instruccions reglamentari.
 
Fluorescents LED
Ja tenim alguns clients, fen un estalvi important d’energia i diners. Els que estan encesos les 24 hores s’amortitzen en poc mes d’un any.
 
 
 
Morell 2007